Otevřené setkání - Fórum Rodičů

28.6. od 14h

Komunitní kavárna Mezi Domy, Křejpského, Praha 11

Na setkání můžete s Fórem Rodičů oslavit konec školního roku, setkat se s rodiči, kteří posilují hlas rodičů ve vzdělávání, promluvit si mezi sebou na téma rodič a škola, zapojit se do plánů Fóra Rodičů (na podporu inovací veřejných škol, rozvoj školských rad, posílení hlasu rodičů v národních strategiích vzdělávání, a jakékoli jiné téma co přineste). Můžete přijít i s dětmi, v prostoru je herna, uvnitř i venku.

Meda hada umí - Strategie vzdělávání 2030 - debata rodičů ke vzdělávání

1. dubna v Divalde Kampa od 18h

Otevřená debata pro veřejnost o české základní škole s rodiči, učiteli a dalšími hosty:

Jaroslav Faltýn - ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání
Petr Chaluš - předseda Fóra Rodičů, poradce ve výchově a vzdělávání
Peter Chvojka - příznivce Fóra Rodičů, autor článku „Umí Meda hada“, o zážitcích svojí dcery s českou základní školou
Rut Kolínská - prezidentka Sítě pro rodinu
Daniel Pražák - pedagog z iniciativy Otevřeno
Vít Šimral - radní pro školství Hlavní město Praha
Arnošt Veselý - vedoucí expertní skupiny Strategie vzdělávání 2030
a také Táta Parťák - blogger
Moderuje Hana Chalušová

Debata je otevřená rodičům, učitelům a dalším zájemcům.

Témata debaty:
Rozvoj kvality českých základních škol zřizovaných obcemi. Zkušenosti rodičů se spoluprací se školami a zkušenosti učitelů se snahou otevřít školu rodičům a okolí.
Jak mohou společně rodiče, učitelé a místní komunita spoluvytvářet veřejnou základní školu, kde děti budou zažívat radostné a smysluplné učení.
Jak hodnotit výkony dětí ve škole „aby se had nažral a Meda zůstala celá“.
Zapojení rodičů do diskuse ke Strategii vzdělávání 2030 a revizí rámcově vzdělávacích programů.

Vstupné dobrovolné

Divadlo Kampa
Nosticova 2a, 118 00 Praha

 

24. 5. 2018  

Dobrá škola základ života - diskuse o vzdělávání
Benešov u Prahy, Cafe Bar Terasa, od 19h
Při této příležitosti se posuneme v kampani KonecTichýchRodičů - RevoluceNaZákladce.
Akce je určená rodičům, učitelům i dalším občanům.

Hosté:
Petr Chaluš - Fórum Rodičů, expert v oblasti vzdělávání
Bohunka Zemanová - Posázaví, MAP 
Veronika Vieweghová - Škola pro mě, Domškoláci
Hana Dvořáková, učitelka v oblasti ostatní vzdělávání a Václav Kubaljak, učitel - Piráti Benešov
Moderuje Hana Chalušová, Fórum Rodičů
 
Dobrovolné vstupné  na pokraytí drobných nákladů akce.
Spolu s partnery akce a dalšími hosty se těšíme s vámi naviděnou.
Odkaz na mapu zde

Prosíme o šíření informace.

 

Již realizované akce

Zahájení kampaně na Kampě 4. 9. - oslava zahájení NOVÉHO školního roku

28.08.2017 13:09

Srdečně zveme na slavnostní zahájení školního roku rodiče společně s dětmi a učiteli. 

Při této příležitosti představíme novou kampaň KonecTichýchRodičů - RevoluceNaZákladce,  navazující na Konec LevnýchUčitelů školských odborů a RevoluceNaStřední středoškoláků.

Srdečně zveme a spolu s partnery akce a dalšími hosty se těšíme s vámi naviděnou 4. 9. ve 14 h na Kampě v Praze.

Vstup je zdarma. Prosíme o šíření informace o akci.

DěkujemeVíce zde: https://forum-rodicu.webnode.cz/news/zahajeni-kampane-na-kampe-4-9-oslava-zahajeni-noveho-skolniho-roku/

Zahájení kampaně na Kampě 4. 9. - oslava zahájení NOVÉHO školního roku

28.08.2017 13:09

Srdečně zveme na slavnostní zahájení školního roku rodiče společně s dětmi a učiteli. 

Při této příležitosti představíme novou kampaň KonecTichýchRodičů - RevoluceNaZákladce,  navazující na Konec LevnýchUčitelů školských odborů a RevoluceNaStřední středoškoláků.

Srdečně zveme a spolu s partnery akce a dalšími hosty se těšíme s vámi naviděnou 4. 9. ve 14 h na Kampě v Praze.

Vstup je zdarma. Prosíme o šíření informace o akci.

DěkujemeVíce zde: https://forum-rodicu.webnode.cz/news/zahajeni-kampane-na-kampe-4-9-oslava-zahajeni-noveho-skolniho-roku/

4. 9. 2017  Odpoledne s Kampaní na Kampě

Srdečně zveme na slavnostní zahájení školního roku rodiče společně s dětmi a učiteli. 

Při této příležitosti představíme novou kampaň KonecTichýchRodičů - RevoluceNaZákladce,  navazující na Konec LevnýchUčitelů školských odborů a RevoluceNaStřední středoškoláků.

Ke kampani vznikl blog, kde se můžete zapojit komentáři konectichychrodicu.blogspot.cz

Spolu s partnery akce a dalšími hosty se těšíme s vámi naviděnou 4. 9. ve 14 h na Kampě v Praze. Akce probíhá okolo Domečku Salla Terrena Komunitního centra na Kampě U Sovových mlýnů - odkaz na mapu zde

Kdykoli během odpoledne se stavte podebatovat, zapojit se s dětmi do zábavných aktivit.

Vstup je zdarma. Prosíme o šíření informace o akci.

Děkujeme

 

Ve čtvrtek 22.9. v 19 h

v Domečku na Kampě (Salla Terrena) 

 

Fórum Rodičů pořádá ve spolupráci s KC Kampa Čaj o sedmé na Kampě

- komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům s debatou na téma ...

"Spolupráce rodičů a učitelů"

 

Hosté: Mgr Markéta Seidlová a Mgr František Dobšík - předsednictvo ČMOS PŠ

Diskutovat budeme o možnostech a způsobech vzájemné komunikace a spolupráce ve prospěch nejen vzdělávácího procesu našich dětí.

 

Akce je zdarma, dobrovolný příspěvek na prostory je vítán.

O akci i na FB https://www.facebook.com/ForumRodicu/events

 23.6. 2016

 Čaj o sedmé na Kampě

- komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům s debatou na téma ...

"Posilování hlasu rodičů ve vzdělávání"

Host diskuse: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

- prorektor Univerzity Pardubice, děkan filosofické fakulty 

- výzkumné zaměření: historie civilizací, alternativní pedagogika, komeniologie, srovnávací pedagogika, školská politika 


Otázky do diskuse:
- jak vypadá škola, která patří i všem rodičům školy?
- jaká zahraniční praxe hlasu rodičů ve školách je inspirací?
- jak by se mohl pro větší podporu rodičů změnit školský zákon?
- jak zapojit co nejvíce rodičů do rozvoje organizace Fórum Rodičů ČR? 
 

 

Čaj o sedmé na Kampě

- komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům s debatou na téma ...

"Rodiče k šikaně ve školách"

28. dubna
od 19:00

Komunitní centrum Kampa

Domeček na Kampě - Salla Terrena, U Sovových mlýnů 5,  Praha 1

Hosté diskuse: David Čáp - psycholog a vysokoškolský pedagog

 • Co mohou rodiče dělat, když zjistí, že jejich dítě je obětí šikany?
 • Co mohou rodiče dělat, když zjistí, že jejich dítě je aktérem šikany?
 • Co mohou rodiče dělat, když vnímají, že klima ve škole jejiich dítěte není optimální?
 • Co může přinést dialog rodičů a školy?

 

 

 

 

 

14.dubna

od 18:30

Promítání s diskusí "Všichni spolu"

 
Místo konání: Husiti Břevnov
Na Petynce 47a, 169 00 Praha

 

Zveme Vás na promítání dokumentu od režisérky Helly Wenders Berg Fidel - Všichni spolu.

Dokument o společném vzdělávání všech dětí v jedné německé základní škole.

Po promítání bude následovat moderovaná diskuze se sdílením zkušeností, příkladů dobré praxe a k dalším tématům.

Vstup volný.

O akci také na FB zde

Organizuje Fórum rodičů ve spolupráci s Husiti Břevnov.

24. března

od 19:00

Čaj o sedmé na Kampě:  "Inkluze v dialogu s rodiči"

 

Místo: Komunitní centrum Kampa, Domeček na Kampě - Salla Terrena

U Sovových mlýnů 5,  Praha 1

 

Fórum Rodičů pořádá komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům s debatou.


Hosté diskuse: Klára Laurenčíková - ČOSIV
Otázky do diskuse:  Jaké důležité otázky rodiče k inkluzi mají? Jsou to tyto otázky https://www.msmt.cz/file/36889/ nebo jiné? Jak je veden dialog s rodiči o společném vzdělávání dětí s hendikepem i bez - o inkluzi?

O akci i na FB zde

Vstup volný. Vítáme dobrovolný příspěvek na prostory - zázemí pro akci v KC Kampa.

Debata s rodiči v ZŠ K milíčovu, Praha 11

Ve středu 18. listopadu 2015 od 17 hodin ve společenské místnosti školy
 
Akce je organizována rodiči ve školské radě ZŠ K milíčovu.
 
Přednáška na téma: "Demokracie ve škole" (Petr Chaluš)
 • Podíl rodičů na správě školy a na vzdělávání ve škole  
 • Inspirace z výzkumů partnerství rodiny a školy
 • Inspirace z dalších evropských zemí
 • Podíl dětí na životě škole
 • Škola, obec a komunita
Debata na téma: "Jak se mohu jako rodič zapojit do vzdělávání svého dítěte ve škole?"
 

 

Otevřené setkání s diskusí

4. 11. v KC Kampa proběhla diskuse Fóra Rodičů, otevřená veřejnosti a zejména rodičům, na téma: "Chceme povinnou docházku do MŠ?" 

Děkujeme všem účastníkům za názory, které nakonec přispěli k formulaci otevřené dopisu a výzvě k další veřejné debatě. Více informací o akci na FB  zde

Konference EPA

Fórum rodičů spoluorganizuje konferenci Evropské asociace rodičů EPA

Vaše účast je stále možná.

Konference se koná 24.-25.4. 2015 v Praze.

Aktuální program zde

Více informací ke konferenci naleznete na našem webu zde

------------------------------------

Otevřené setkání Fóra rodičů 24.4.

Zveme srdečně na otevřené setkání Fóra rodičů, doprovodný program konference EPA.

Proběhne v pátek 24. dubna od 17:30 do 19:00 v Strossmayerovo nám., Praha 7 - mapa  

Akce s volným vstupem je otevřená všem.

Dozvíte se i zajímavosti z průběhu konference Evropské asociace rodičů EPA.

Hlavní náplní této komunitní akce bude téma: 

"Co potřebují rodiče k většímu zapojení do vzdělávání svých dětí?"

Za Fórum rodičů se na debatu těší: Hana Chalušová, Magdalena Marešová, Anna Vaňková, Lucie Laitlová. Za školu ZŠ Stross., která setkání hostí, se zúčastní debaty zástupce ředitele školy Martin Provazník. Během setkání bude hostem i prezidentka Evropské asociace rodičů Eszter Salamon.

Budeme rádi, pokud nám dáte o své účasti vědět, přijít lze i bez registrace na akci.

Rodiče mohou přijít i s dětmi.

Na tuto komunitní akci vás srdečně zve i Praha 7 - pozvánka

Otevřené setkání Fóra rodičů 12.5.

Fórum Rodičů a Komunitní a mateřské centrum Kampa srdečně zve všechny rodiče a další příznivkyně - příznivce na WORKSHOP a PIKNIK

Téma workshopu a diskuse: role rodiče ve vzdělávání svých dětí; novela školského zákona; možnosti Fóra Rodičů, z.s. v posílení hlasu rodičů v ČR.

Každý z nás s sebou můžeme vzít nějaké malé občerstvení a za svou "práci" se odměnit piknikem a sdílením.

Vítáni jste i se svými dětmi, vstup je volný s možností dobrovolného příspěvku pro KC, které nám pro setkání poskytne svůj prostor (i se zahradou)

KDY: 12. 5. 2015 od 18.00
KDE: Komunitní centrum Kampa - U Sovových mlýnu 3, Praha 1

Budeme rádi, pokud nám dáte o své účasti vědět zde, přijít lze i bez registrace na akci.
Těšíme se na vaši účast a novou spolupráci.

Přihlašuji se na otevřené setkání - workshop a piknik na Kampě 12.5.

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.