Diskutujte k aktuálním tématům

Náměty na nová témata diskusí můžete zasílat na forumrodicu@gmail.com

 

 

Starší diskusní téma: Novela školského zákona

Konflikty mezi učiteli a rodiči žáků

Dobrý den,
píšu diplomovou práci na toto téma a zajímaly by mě vaše postřehy k tomuto problému. Jaké jste nejčastěji řešili konflikty s učiteli, jaké měly příčiny? Jste vy tím, kdo chce konflikt řešit a nebo spíše učitelé?
Byla bych vděčná za vaše postřehy z praxe. Moc děkuji,Lenka

veřejné připomínkování

Kde je prosím vás nějaká veřejná diskuse k novele? Myslím ze strany ministerstva. Díky Karolína

Re: veřejné připomínkování

Děkujeme za dotaz a odpověď je: nevíme. Fórum rodičů je možná prvním subjektem, kdo si o veřejné připomínkování říká a zároveň ho již realizuje - připomínkujte s námi a my odešleme ministerstvu a médiím připomínky. Dosáhnout velké otevřené veřejné diskuse s podporu ministerstva je ideální stav, napadá vás jak toho dosáhnout?

Re: Re: veřejné připomínkování

Veřejné připomínkování běží už minimálně 6 až 7 let na webu úřadu vlády, včetně možnosti zasílat připomínky. Jde o výsledek zájmu nejen "nevládek" od devadesátých let.
Nápad je už realizován, stačí začít pracovat s veřejně dostupnými informacemi. Mnoho nevládek na základě tohoto veřejnou diskusi vyvolává a do legislativního procesu také vstupuje. Je to však o koordinaci, rychlosti a efektivitě profesionálů z věcné oblasti i legislativy.

Re: Re: Re: veřejné připomínkování

Aha, nějak se to ke mě nedostalo, asi že nejsem moc v kontaktu s profesionály z věcné oblasti i legislativy. :) Podívám se tedy na web úřadu vlády.

Re: Re: Re: Re: veřejné připomínkování

Prosím, můžete sem dát někdo odkaz, kde to na tom úřadu vlády je? Ty stránky jsou poměrně nepřehledné a nepodařilo se mi tam nic ohledně této novely najít. Děkuji.

Re: Re: Re: veřejné připomínkování

nepřeji si,
podělíte se o odkaz na tu diskusi na webu úřadu vlády? Nenašla jsem to tam.
Děkuju Karolína

Jsem zděšen složením odborné komise !!!,

Členové expertní skupiny: 1 x Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, 1 x Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 1 x Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 1 x Katedra psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 1 x Smíchovská střední průmyslová škola = OK, 1 x Svaz průmyslu a dopravy ČR = OK, 1 x Předseda Rady vysokých škol, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 1 x Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze = OK, a okruhy ? SC1 - Zaměřit vzdělávání více na získání kompetencí potřebných pro AKTIVNÍ OBČANSKÝ, profesní i osobní život !!! SC2 - Snížit vzdělanostní NEROVNOSTI a zvýšit SPRAVEDLNOST v přístupu ke vzdělání !!! SL1 - proměna obsahu a způsobu vzdělávání ( JAKÁ a NA CO PROMĚNIT ??? ) !!! SL2 - podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání ( hlavní je podpora a výchova dětí - učitelé to dostali od státu při studiích a od vlád dostali přidáno - neřešit SBOR ) !!! SL3 - zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce ( BUDEME STAVĚT, TO CHCEME ) !!! SL4 - zvýšení financování a zajištění jeho stability ( zaměstnává Vás stát, není vyšší garance ) !!!

úvodní slovo

Diskuse se týká připravované novely, která chystá např. novinky: testování dětí organizované Českou školní inspekcí, povinný rok v MŠ od 5 let věku, jednotné přijímací zkoušky na SŠ, povinnou matematiku u maturit.

Přidat nový příspěvek

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.