Archiv článků

"Pátek za školu ... hybridní"

Fórum Rodičů od začátku školního roku 2020/2021 pravidelně pořádá "Pátky za školu ..." , které mají upozornit na to, že kvalitní online výuka s podporou státu, odborníků a učitelů nemusí zatěžovat rodiče a může dětem přinášet zajímavé učení. Rozvoj hybridní výuky je tématem, na které tentokrát...
Celý článek

Komentář k METODICE MŠMT PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vítáme snahu o zlepšení kvality distanční výuky prostřednictvím nové metodiky MŠMT (zde), a část doporučení může pomoci dětem a rodičům v těch školách, které se jimi budou dobrovolně řídit.  Bohužel některé školy se jimi řídit nebudou, jak ukazuje zkušenost z jara 2020. Je to u některých i...
Celý článek

Stanovisko Fóra Rodičů k situaci škol v Praze ke dni 21. září

Na základě mnoha reakcí od rodičů předpokládáme, že část rodičů dětí ve školním věku v Praze přestává posílat svoje děti do školy. Někteří z nich z důvodů soužití v domácnosti s členem rodiny, který je v rizikové skupině, jiní kvůli různým negativním dopadům opatření a ztížených...
Celý článek

Chytrá škola - Otevřený dopis rodičů a občanů

I tento školní rok budou provázet opatření ve školách, která budou pro některé děti a rodiny obtížná. V rodinách, kde je osoba s vyšším rizikem onemocnění řeší dilema, zda poslat děti do školy nebo ne. Některé děti nebudou zvládat dodržování všech pravidel, jako je dezinfikování rukou, udržení...
Celý článek

TZ - Možnost ošetřovného a omezení počtu dětí ve třídě MŠ

Postupné otevírání mateřských škol provází obavy rodičů i učitelů. Plné třídy mateřských škol neumožní dodržování nastavených pravidel. Jednoduchá opatření mohou zlepšit podmínky dětí v MŠ, situaci učitelů i rodičů.   Petr Chaluš, předseda Fóra Rodičů: "Na sociálních sítích sledujeme...
Celý článek

Vyjádření k rozhodnutí vlády o chodu škol do konce pololetí

Vyjádření k rozhodnutí vlády o chodu škol do konce pololetí   Navrhujeme větší podporu školám i rodinám v online výuce z domova a změny v hodnocení žáků, přijímacích zkoušek a maturit.   Větší podpora pro online výuku z domova: Prioritou by měla být rozsáhlá podpora a rozvoj online výuky,...
Celý článek

80 000 podpisů pro uzavření škol do konce školního roku

Tisková zpráva 11.4.2020 Petice za uzavření škol do konce školního roku byla dnes odeslána s více než 80 000 podpisy občanů na MŠMT, MZ, Centrální řídící tým COVID-19, Ústřední krizový štáb, petiční výbory sněmovny a senátu. Autoři petice a Fórum Rodičů, které petici podpořilo, budou dále reagovat...
Celý článek

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.