Články rodičů

V této sekci si můžete číst v časopisu, který připravuje Fórum rodičů.

Články vyjadřují vždy názory autorů, neprezentují názory Fóra rodičů.

Časopis je tvořen jako blog zde - casopis-forum-rodicu.blogspot.cz

-------------------------------------------------

Hodnotit, či nehodnotit? ... toť otázka.

Volba pro školy je zdá se trochu jiná: "známky" nebo "slovní hodnocení s převodem na známky". A co "slovní hodnocení bez převodu na známky" a co "nehodnotící zpětná vazba"? Čeká nás unifikované slovní hodnocení vyrobené Českou školní inspekcí?

Úvodem citace z článku...Právě před negativní reakcí některých rodičů ale varuje výchovná poradkyně z liberecké ZŠ...: "Rodiče většinou stejně chtějí převádění na známky,"... celý článek o slovním hodnocení a známkách zde domaci.ihned.cz/-skolstvi/c1-63866570-od-pristiho-roku-se-zacne-zavadet-slovni-ohodnoceni-zaku-ucitel-navrhne-jak-se-zlepsit

Proč někteří chtějí rodiče známky?

Možná tuší, že vzdělávání je tvrdá soutěž, vědí o náročných přijímačkách na ty dobré střední škol, vědí jak těžké je zvládnout prestižní VŠ, jak těžké je vybojovat dobré startovní podmínky na trhu práce kariéru. Jako bychom stáli proti sobě, jako nepřátelé, a byli součástí jedné velké soutěže, která začíná srovnávacím hodnocením známkami a vyvrcholí jednotnými srovnávacími testy, rozhodujícími o životě dítěte?

Existují rodiče, kteří známky, ani převádění na známky, nechtějí. Někteří chtějí školu plnou "užitečného učení" a ne "hodnocení".

Rodiče, co známky chtějí, mohou diskutovat s těmi, kteří je nechtějí. Je možné ve školách pořádat rodičovské diskuse a hledat shodu nebo se dohodnout na kombinacích a kompromisech. Všichni rodiče by mohli usilovat o takové hodnocení, jaké považují za dobré pro své dítě a diskutovat na to téma se školou. Pokud čtete text jako rodič, mluvili jste se svou školou, školskou radu o tomto tématu? Ve školském zákoně je možnost mít hodnocení na základě dohody "rodič -dítě - škola". Teoreticky část dětí může mít převod na známky a část ne. V rámci současného zákona může mít dítě i jen slovní hodnocení (zcela bez převodu na známky).

Je slovní hodnocení s převodem na známky „slovním hodnocením“?

Co může udělat se slovním hodnocením následný převod na známky: vzít mu jeho osobní rovinu vůči dítěti, jeho motivační a formativní stránku, kterou má oproti známkám. Nestane se, že všichni nakonec znovu jen soutěží o známky a slovní hodnocení ani nečtou? Podle současného zákona mohou mít děti ve škole zcela slovní hodnocení - bez převádění na známky, ačkoli málokde to tak je. I tak je důležité, že to zákon umožňuje a snad v chystaná "podpora slovního hodnocení" (viz link na článek výše) nepřipraví školy, děti a rodiče o „právo na slovní hodnocení bez převodu na známky“. Snad Česká školní inspekce nepřipraví povinné formuláře na slovní hodnocení, které mu vezmou jeho možnosti být "formativní", být "nehodnotící zpětnou vazbou", být „motivační a podporující učení“.  Snad přijde den, kdy školy budou "plné učení", místo současnosti, kdy jsou "přeplněné hodnocením".

Autor: Petr Chaluš

-------------------------------------------------------------

Výběr z 3. newsletteru 2015, Evropské asociace rodičů EPA

V tuto chvíli se rychle přibližuje první výroční konference a valná hromada EPA, které proběhnou už za dva týdny v Praze. Hned po nich vydá EPA připravovanou výroční zprávu za rok 2014, jejíž text bude právě v Praze schválen. 

Výbor EPA připravuje připomínky třicátého výročí, a to včetně „inventury“ stavu rodičovských práv a zapojení rodičů do vzdělávání dětí v Evropě. Ta bude náplní druhé letošní valné hromady a konference, které proběhnou 27. – 28. 11. v Lucemburku.  EPA stojí o Vaše poznatky a zkušenosti z vývoje v uplynulých desetiletích, o nichž bude informovat jubilejní publikace koncem června

Nejdůležitější událost měsíce března -  Debata o tvorbě politiky mezigeneračního učení:

Deabata byla organizovaná  EUCIS-LLL, EPA a EAEA, proběhla pod záštitou poslance Evropského parlamentu Heinze Beckera.  Debata byla výbornou příležitostí k výměně nápadů, členové EPA během ní sdíleli příklady dobré praxe s řadou profesionálů, působících v Bruselu.  Na blogu EPA brzy najdete zprávu z této akce. (anglicky více zde)

Projekty:

Seznamte se s pokrokem v aktuálně probíhajících projektech: ELICIT Plus, Family EduNEt (EUXarxaClau) a ParentNets

Zprávy a události:

Investice do dětí – ukázky z praxe.

Evropská Aliance pro investice do dětí (síť 24 evropských sdružení včetně EPA, vedená organizací Eurochild) právě vydala takzvané Ukázky z praxe, kde se lze dočíst, jak realizují jednotlivé členské státy EU doporučení EK v oblasti rovnosti ve vzdělávání. Anglicky více zde.

Průkaz podnikatelských dovedností.

„Ano, jsme přesvědčeni, že je možné vyučovat tak, abychom podporovali podnikavost a rozvíjeli podnikavé myšlení.  Podnikání je totiž věc postojů, dovedností a kompetencí,“ konstatuje Friederike Sözen ve svém článku o Evropském průkazu podnikatelských dovedností (ESP). Spolupracujeme s ní na Průkazu rodičovských dovedností, který by vycházel právě z ESP. Článek o podpoře podnikatelských dovedností si můžete přečíst zde anglicky. 

Zlobivé a hodné děti.

Účastníci akce, zaměřené na problémové děti, diskutovali o myšlence, že dnešní škola se zdá být čím dál méně vhodná pro dnešní děti. Akce proběhla jak na podporu profesionálů, tak s jejich podporou.  Jak se zdá, existuje dnes nemalé množství dětí (v evropském průměru je jich až jedna pětina), které do školy prostě „nezapadají.“ Můžeme proto očekávat, že vznikne kritické množství rodičů, kteří by dokázali změnit systém? Článek si můžete přečíst zde anglicky nebo bude brzy i zde dostupný česky v Časopise rodičů na webu Fóra rodičů.

 

Přeložila Magdalena Marešová

 

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.