Starší diskusní téma: Novela školského zákona

Vyjádření jedné učitelky

Dobrý den všem,
až doteď jsem netušila, že nějaké Fórum rodičů vůbec existuje. Ale před nedávnem jsem viděla Vaši mluvčí v televizi Prima a ač se na podobných fórech nikdy nevyjadřuji, rozhodla jsem se učinit výjimku.
Jak jsem pochopila, rodiče trpící úzkostmi a dalšími psychickými problémy, si nechávají své děti doma (i přesto, že již jejich ratolesti do školy chodit mohou) a rádi by, aby učitelé vyučovali po prezenční výuce ještě jejich děti distančně. Dokud byla povinná on-line výuka, učila jsem přes MS Teams i WA, jak nejlépe jsem mohla a uměla. Ale nyní děti z 1. a 2. roč. už do školy chodit mohou (z 22 mi jich přišlo 21, nedorazil jeden žák, jehož rodiče mají výše uvedené psychické potíže) a já se jim plně věnuji, často nad rámec svých povinností. Ale proč bych se měla ve svém volném čase (mám také svoji rodinu a své děti) zabývat někým, kdo svévolně nechodí do školy a vyhýbá se plnění povinné školní docházky? (Osobně si myslím, že taková rodina by se měla spíše nahlásit OSPODu.)
Pokud tady jeden "rozumný a zodpovědný" rodič mluví o zabíjení dětí, mohu se tomu opravdu jen smát. Věřte, že nás "pomatených" učitelů, kteří učíme rádi (prezenčně, neboť distanční výuka je pouze "z nouze ctnost" a nikdy přímou výuku nenahradí), je naprostá většina.
Hezký den všem přeje JN

Přidat nový příspěvek

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.