Evropská asociace rodičů

European Parents Association - EPA (euparents.eu) je evropskou asociací rodičů, která podporuje v Evropě hlas rodičů po 30 let své existence. Tato střešní asociace národních rodičovských asociací má téměř 50 členů ve 30 zemích. Prostřednictvím svých členských organizací oslovuje EPA více než 150 miliónů rodičů po celé Evropě. EPA upozorňuje na práva a odpovědnost rodičů, hlavních vzdělavatelů svých dětí, se speciálním zaměřením na zapojení rodičů do všech aspektů vzdělávání dětí.

 

Srdečně zveme rodiče, zástupce rodičovských organizací a další zájemce na konferenci EPA, která se koná 24.-25. dubna 2015 v České republice.

EPA se rozhodla uspořádat konferenci a valnou hromadu v roce 30. výročí svého založení v Praze. Tématem konference je „Podpora rodičů ve vzdělávání svých dětí“. Hlavní příspěvky a workshopy se budou věnovat různým způsobům, jak se můžeme angažovat a vzdělávat jako rodiče.

Česká asociace rodičů Fórum rodičů a organizace EDUin jsou národními spoluorganizátory konference. Fórum rodičů je místním kontaktním místem pro informace k přihlášení českých účastníků. Magdalena Marešová z organizace Fórum rodičů představí na konferenci výsledky výzkumu v oblasti partnerství rodiny a školy. Níže se můžete seznámit s plánovaným workshopem Fóra rodičů v rámci konference.

 

Pozvánka a program naleznete zde  naleznete 

Na konferenci se můžete online registrovat  zde 

 

Kontakt pro ČR za Fórum Rodičů a EPA pro dotazy českých účastníků:

Hana Chalušová, forumrodicu@gmail.com , 774 414 213

 

Přijďte na workshop Fóra rodičů „ Kompetentní hlas rodiče v České republice“

Srdečně zveme rodiče, organizace rodičů a národní partnery na sobotní workshop, který se koná v rámci konference v českém jazyce. Budeme společně tvořit vize na téma konference "podpoře rodičů ve vzdělávání svých dětí" v kontextu České republiky. Workshop bude prostor pro dialog všech zúčastněných českých iniciativ i pro jednotlivé rodiče, vaše otázky a náměty.  

Tématem workshopu bude:

 • Potřeby rodičů v ČR v jejich zapojení ve školách
 • Spolupráce rodičů a cesty k efektivní komunikaci se školou
 • Posilování rodičů jako členů školských rad
 • Národní hlas rodičů v ČR zejména na poli vzdělávání, účast v národních a mezinárodních asociacích

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.