Fórum Rodičů poporuje kampaň školských odborů Konec Levných Učitelů

"Zatímco nárůst platů v celé nepodnikatelské sféře za rok 2015 byl 3,5 %, u zaměstnanců regionálního školství jen 2,2 %. Průměrný plat v nepodnikatelské sféře činil 26 787 Kč, v regionálním školství 23 579 Kč - z toho 26 987 Kč u pedagogů (tj. pouze 102 % průměrné mzdy v ČR) a 15 188 Kč u nepedagogických pracovníků."

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství představil 25. dubna 2016 kampaň Konec levných učitelů. Požadavkem je pro učitele i nepedagogické pracovníky v roce 2017 vyšší platy, a to minimálně o deset procent, aby platy pedagogů dosáhly alespoň 130 procent průměrné mzdy v ČR. 

Fórum Rodičů podporuje tuto kampaň, zejména vyšší společenskou prestiž učitelské profese. Téma otevírá i otázky podpory profesionality, kvality přípravy učitelů a dalšího profesního rozvoje.

"Chceme dobré učitele pro své děti. Chceme dobře placené dobré učitele. Nechceme, aby učitelé se přetěžovali další prací kvůli obživě",  říká Hana Chalušová, Fórum Rodičů.

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.