Pěšky do školy - zapojte se a podpořte komunity rodičů kolem škol

Fórum rodičů se připojuje ke kampani "Pěšky do školy" a přidává k ní rozměr tvorby komunity rodičů kolem škol.
Mnoho rodičů přiváží své děti ke škole autem a nemají tak často prostor vystoupit, dojít před školu a pozdravit se s ostatními.
Mnoho škol nevnímá místo před budovou školy jako prostor pro setkávání rodičů, školy a komunity.
Setkat se před školou nebo i přímo v budově školy umožňuje neformálně prohodit pár slov, vyměnit si informace, vzájemně se podpořit, seznámit. Škola patří nejen úřadu, učitelům a žákům, patří i rodičům a komunitě. Navazování vztahů umožňuje větší informovanost, sounáležitost a ochotu se podílet na rozvoji školy a komunity. Předchází mnoha nedorozuměním, podporuje vzájemné učení a tím i zvyšuje jeho výsledky.
Oslavte s námi Evropský týden mobility od 17.9. do 21.9. a vyražte s dětmi do školy po svých!
Proberte se školou, ať se ke kampani připojí, nabídněte pomoc rodičů při její realizaci a vychutnejte si cestu do školy s celou komunitou!
Nebo se přihlaste se jako jednotlivec a užívejte si ranní cestování se svými dětmi.
Webová přihláška pro rodiče: https://bit.ly/2KtgXSE
Webová přihláška pro školy: https://bit.ly/2Kdkcyw

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.