Přijďte na debatu 25. února na Kampu, těšíme se na vás

Fórum rodičů pořádá ve spolupráci s Komunitním centrem Kampa
komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům
s debatou na téma: Jak školy čekají na spolupracující rodiče, kteří nepřicházejí

Místo: Kampa, Praha 1, domek KC - Salla Terrena, U Sovových mlýnů 5

Termín: 25.2.
Od 19hod.

Není nutné se registrovat, účast je zdarma (dobrovolný příspěvek na náklady prostoru KC uvítáme)

Hosté diskuse:

 • Petr Chaluš - člen školské rady za rodiče - ZŠ Londýnská, Praha 2
 • Alice Škvárová  -  místopředsedkyně spolku rodičů - ZŠ Angel, Praha 12
 • Veronika Nurnbergerová - členka školské rady za rodiče - ZŠ K Milíčovu, Praha 11

Otázky do diskuse:

 • jak je možné, že některé školy dle svých vyjádření čekají na spolupracující rodiče s otevřenou náručí a rodiče nemají zájem, nepřicházejí za učiteli a řediteli náměty na spolupráci
 • jak mohu jako rodič podpořit svou školu, aby byla co nejlepším místem pro děti i pro rodiče
 • jak pracovat jako rodič ve školské radě (možnost ze zákona podílet se na chodu školy) - zkušenosti z ČR a ze zahraničí
 • jak tvořit nezávislé organizace rodičů ve škole nebo obci a neoficiální komunitní aktivity rodičů směrem ke školám
 • jak školy mohou a mají podporovat rodiče a děti v podílení se na chodu školy, na učení

Odkaz na FB pozvánku / událost: https://www.facebook.com/events/1099781520053238/

Pokud je to pro vás možné, budeme rádi za vaše potvrzení o účasti - přes FB události (není podmínkou účasti)

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.