Rodiče volají po legislativním zakotvení své role ve vzdělávání

Článek inspirovaný rozhovorem se zástupkyní Fór Rodičů v Učitelských novinách  34/2016

 

 Hana Chalušová, která s dalšími rodiči stála před několika lety u vzniku Fóra rodičů, je matkou čtyř dětí od věku vysokoškolského po předškolní. Říká, že na rodičovské aktivity nahlíží i ze své profese psychoterapeutky, je pro ni důležité i to, jak se děti cítí ve vzdělávacím procesu. Není podstatné jen to, co se žák naučí v jednotlivých předmětech, ale i to, zda je šťastný a jak se mu daří navazovat společenské vztahy. 

„Zastupuji rodiče, kteří se zúčastňují našich aktivit, komunikují s námi, komentují naše prohlášení, kteří se na našich webových stránkách přihlásili jako naši příznivci. Rodiče hlásící se k Fóru rodičů zatím fungují jako aktivisti. Jsme otevřeni členství dalších rodičů i rodičovských organizací. Se svými zhruba dvěma sty příznivci jsme v pravidelném kontaktu a svá prohlášení s nimi konzultujeme,“ říká H. Chalušová. 

Rodiče podle ní tvoří velmi nehomogenní skupinu, nicméně postupně se učí jednat partnersky se školou, s učiteli a vstupovat aktivně do vzdělávacího procesu. „Je to možná změnou klimatu ve společnosti, je to i tím, že se rodiči stávají lidé, kteří se narodili už po roce 1989. Pravda ale je, že růst aktivity rodičů a jeho příčiny by si zasloužily podrobnější zkoumán ...          

 

Celý text si můžete přečíst ZDE

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.