Srdečně zveme na projekci a diskusi k filmu Pět zrození (aktualizováno o výstupy z diskuse)

Srdečně vás zveme na promítání dokumentárního filmu Pět zrození. Po filmu bude následovat diskuse.

Ve středu 6. ledna od 18 hod.

Místo konání: Komunitní centrum Kampa - zde

Hosty v panelové diskusi budou: dětská sestra z Vinohradské porodnice Alena Jancová a porodní asistentka Natalie Sedlická, porodní asistentka a terapeutka Petra Ann Kovarčíková, novinářka Saša Uhlová.

Na akci není třeba se registrovat, účast je zdarma. Dobrovolný příspěvek za prostory KC je vítán.

Organizuje Fórum Rodičů ve spolupráci s: Terapie na Tělo a KC Kampa.

--------------------------------------------------------

Výstupy z diskuse:

Co by si přáli účastníci diskuse k filmu Pět zrození?
- více péče porodní asistentky, podpory pro muže u porodu, pro rodinu
- vrátit se k přirozenosti porodu, porod není nemoc
- zvyšovat kvalitu péče kolem porodů, dostupnou pro všechny
- umožnit i v porodnici realizovat plán ženy na porod
- aby dítě po porodu bylo co nejvíce s matkou, otcem, rodinou
- porodní domy a další různorodé možnosti
- aby ženy věřili svým schopnostem rodit
- otevírat dilemata mezi "přirozeným" a "násilným" průběhem porodu
- převzít odpovědnost za svoje životy, mít odvahu
- přijmout, že každý to má trochu jinak, respektovat to
- aby jednotka rodiny byla posvátná a porod spojen s radostí
- celkově více informovat, dobře informovat
- kontinuální péči,před v průběhu porodu a šestinedělí
Děkujeme hostům diskuse i účastníkům.

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.