TZ - Možnost ošetřovného a omezení počtu dětí ve třídě MŠ

Postupné otevírání mateřských škol provází obavy rodičů i učitelů. Plné třídy mateřských škol neumožní dodržování nastavených pravidel. Jednoduchá opatření mohou zlepšit podmínky dětí v MŠ, situaci učitelů i rodičů.  

Petr Chaluš, předseda Fóra Rodičů: "Na sociálních sítích sledujeme obavy rodičů, oni sami, jejich děti nebo členové domácnosti jsou v rizikových skupinách, nebo jim provoz mateřských škol s mnoha omezeními neumožňuje školky využít, jde například o stres pro některé děti, nebo je problém i omezená provozní doba.“

Je mnoho rodičů, kteří nemohou nebo nepovažují za zdravé a bezpečné, využit mateřské školy, a měli by mít možnost pečovat o dítě doma. Rodiče by měli mít možnost volby a případně využít nárok na ošetřovné do 30. června i při otevření MŠ, což dosud není možné. Pomohou tím i mateřským školám, které lépe zabezpečí chod v menším počtu dětí. Zaměstnavatelé by měli v rámci společenské odpovědnosti dále rodičům umožňovat práci z domova, tam kde je to možné.

Další důležité opatření je stanovit limit počtu dětí na třídu MŠ. Možným vzorem je francouzský model, kdy je počet na skupinu u MŠ omezen na 10 dětí. V menším počtu dětí bude možné mnohem lépe zvládat hygienická pravidla a sníží to riziko stresujících situací pro učitele i děti.

 

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.