Vyjádření k rozhodnutí vlády o chodu škol do konce pololetí

Vyjádření k rozhodnutí vlády o chodu škol do konce pololetí

 

Navrhujeme větší podporu školám i rodinám v online výuce z domova a změny v hodnocení žáků, přijímacích zkoušek a maturit.

 

Větší podpora pro online výuku z domova:
Prioritou by měla být rozsáhlá podpora a rozvoj online výuky, podpora škol a učitelů, individuální online doučování těm dětem, co ho potřebují, technická podpora rodin notebooky a připojením na internet. Vzdělávání online nastavit pro rodiny co nejméně náročné a co nejvíce dobrovolné. Vzdělávání na dálku z domova do konce pololetí by mělo být definováno jako prioritní a preferované i u dětí na prvním stupni. Nabídku školní skupiny definovat přesněji jako nouzové řešení pro malou část rodin, které nemají jinou možnost. Ocenit a podpořit rodiny ve vzdělávání doma, dát podporou formám práce z domova u rodičů zaměstnanců, snadno dostupné ošetřovné pro každého rodiče, který preferuje vzdělávat doma. Podpořit tak i učitele a školy, aby takových skupin měly co nejméně, a zvládly prioritně rozvíjet kvalitu online výuky. Podpořit tím také to, aby případné skupiny byly co nejmenší, nedocházelo v nich ke stresu dětí a učitelů z mnoha striktních pravidel, obtížně splnitelných.

 

Rozsáhlejší změna hodnocení žáků:
Zrušení známkování a automatické prospění do dalšího ročníku u všech žáků základních a středních škol, i takto jednoduše formulované vysvědčení jako prospění ve všech vzdělávacích oblastech. Doplňující stručnou zpětnou vazbu pro žáka pouze jako neoficiální přílohu vysvědčení. Zrušení státních přijímacích testů a státních maturit, které znamenají neúměrný stres pro žáky a fyzickou přítomnost ve školách, ponechání formy přijímání ke studiu i uzavírání studia na středních školách na jejich podmínkách. Včetně možnosti využít jednoduše průběžné hodnocení žáků nebo nastavit online postupy se sníženými nároky na výkon žáků.

 

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.