Novinky

28. 4. zveme na komunitní setkání s debatou k šikaně ve školách

Fórum Rodičů pořádá ve spolupráci s KC Kampa Čaj o sedmé na Kampě - komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům s debatou na téma ... "Rodiče k šikaně ve školách" 28. dubna od 19:00 Komunitní centrum Kampa Domeček na Kampě - Salla Terrena, U Sovových mlýnů 5,  Praha...
Celý článek

Výzva senátorům k odmítnutí novely školského zákona

Výzva senátorům k odmítnutí novely školského zákona V poslanecké sněmovně byla 9.3.2016 schválena novela školského zákona. Významná část rodičů, odborníků a neziskového sektoru odmítá tuto novelu. Její dopady změní výrazně české školství, zhorší postavení rodičů i učitelů ve vzdělávání;...
Celý článek

Výzva poslancům k odmítnutí novely školského zákona

Výzva poslancům k odmítnutí novely školského zákona V poslanecké sněmovně je aktuálně projednávána novela školského zákona. Dosavadní projednávání zatím nasvědčuje tomu, že novela může být ve svých hlavních záměrech většinou poslanců schválena.  Významná část rodičů a neziskového...
Celý článek

Přijďte na debatu 25. února na Kampu, těšíme se na vás

Fórum rodičů pořádá ve spolupráci s Komunitním centrem Kampa komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům s debatou na téma: Jak školy čekají na spolupracující rodiče, kteří nepřicházejí Místo: Kampa, Praha 1, domek KC - Salla Terrena, U Sovových mlýnů 5 Termín: 25.2. Od 19hod. Není...
Celý článek

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.